Thông báo về việc nộp hồ sơ trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố (đợt 2) năm 2019

Ngày 20/03/2020 16:04:10

Thực hiện Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa (đợt 2) năm 2019.

Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị giáo viên trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố (đợt 2) năm 2019 (Có danh sách kèm theo) thực hiện một số việc, cụ thể:
I. Chuẩn bị 02 bộ hồ sơ trúng tuyển, 01 bộ nộp về phòng Nội vụ ngày 24/3/2020 (thứ 3) và 01 bộ nộp về trường công tác (khi nhận được Quyết định tuyển dụng viên chức của Ủy ban nhân dân thành phố), hồ sơ gồm:
1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ;
2. Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Cục Khảo thí - Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận và dịch thuật sang tiếng Việt (có chứng thực hoặc công chứng);
3. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
4. Sổ Bảo hiểm xã hội (đối với những trường hợp có thời gian công tác đóng BHXH - Phô tô công chứng);
5. Quyết định lương hiện hưởng (Đối với hợp đồng theo Quyết định 60 của tỉnh - Phô tô công chứng);
Và các giấy tờ khác có liên quan.
 
(Lưu ý: Giáo viên trúng tuyển nhớ mang văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ gốc để kiểm tra, đối chiếu theo quy định).
 
II. Thời gian đến ký hợp đồng làm việc: 31/3/2020 (thứ 3), địa điểm: Tại phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa (Đường Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa).
 
(Lưu ý: Giáo viên trúng tuyển mang theo bản gốc: Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; Sổ hộ khẩu (để ghi thông tin vào hợp đồng làm việc).
Đề nghị các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa nghiêm túc thực hiện nội dung công văn./.

****Xem và tải về nội dung Thông báo số 56/CV-NV ngày 20/3/2020

Thông báo về việc nộp hồ sơ trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố (đợt 2) năm 2019

Đăng lúc: 20/03/2020 16:04:10 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa (đợt 2) năm 2019.

Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị giáo viên trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố (đợt 2) năm 2019 (Có danh sách kèm theo) thực hiện một số việc, cụ thể:
I. Chuẩn bị 02 bộ hồ sơ trúng tuyển, 01 bộ nộp về phòng Nội vụ ngày 24/3/2020 (thứ 3) và 01 bộ nộp về trường công tác (khi nhận được Quyết định tuyển dụng viên chức của Ủy ban nhân dân thành phố), hồ sơ gồm:
1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ;
2. Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Cục Khảo thí - Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận và dịch thuật sang tiếng Việt (có chứng thực hoặc công chứng);
3. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
4. Sổ Bảo hiểm xã hội (đối với những trường hợp có thời gian công tác đóng BHXH - Phô tô công chứng);
5. Quyết định lương hiện hưởng (Đối với hợp đồng theo Quyết định 60 của tỉnh - Phô tô công chứng);
Và các giấy tờ khác có liên quan.
 
(Lưu ý: Giáo viên trúng tuyển nhớ mang văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ gốc để kiểm tra, đối chiếu theo quy định).
 
II. Thời gian đến ký hợp đồng làm việc: 31/3/2020 (thứ 3), địa điểm: Tại phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa (Đường Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa).
 
(Lưu ý: Giáo viên trúng tuyển mang theo bản gốc: Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; Sổ hộ khẩu (để ghi thông tin vào hợp đồng làm việc).
Đề nghị các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa nghiêm túc thực hiện nội dung công văn./.

****Xem và tải về nội dung Thông báo số 56/CV-NV ngày 20/3/2020