Thông báo về việc sắp xếp giáo viên trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo (đợt 2 năm 2019)

Đăng lúc: 09/03/2020 17:18:33 (GMT+7)

Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 06/03/2020 V/v sắp xếp giáo viên trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo (đợt 2 năm 2019)