Thực hành, thực binh ngoài thực địa về công các phòng cháy chữa cháy rừng

Ngày 23/05/2020 10:46:32

Để chủ động phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2020, ngày 22/5/2020, tại khu vực rừng Đồi C4 – Hàm Rồng, Ban Quản lý Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng phối hợp với Hạt kiểm lâm thành phố Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn, huấn luyện nâng cao năng lực Phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2020 cho lực lượng công an, dân quân tự vệ địa phương các phường, xã, thị trấn có rừng trên địa bàn thành phố và thị trấn Rừng thông, huyện Đông Sơn.

 Lãnh đạo Ban Quản lý Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng phối hợp với Hạt kiểm lâm thành phố Thanh Hóa triển khai các nội dung phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2020
Trong thời gian 1 ngày80 học viên của các đơn vị Thiệu Dương, Đông Cương, Đông Lĩnh, Hàm Rồng, Thị trấn Rừng Thông, BQL Hàm Rồng…. được nghe đồng chí Hoàng Lâm Tùng – Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm thành phố truyền đạt các nội dung thiết thực phù hợp với yêu cầu thực tế của đơn vị; huấn luyện kỹ năng liên quan đến công tác PCCC rừng, PCCC cơ sở; các bước tiến hành cứu chữa một vụ cháy rừng; cách sử dụng các công cụ, dụng cụ, phương tiện chữa cháy tại chỗ; cách sử dụng các loại bình chữa cháy tại chỗ; sự kết hợp đồng bộ giữa các lực lượng, phương tiện, thiết bị; kỹ thuật tiếp cận đám cháy, chiến thuật, kỹ thuật, phương pháp chữa cháy rừng trực tiếp và gián tiếp; Kỹ thuật sử dụng phương tiện, thiết bị, máy, dung cụ trong phòng cháy chữa cháy rừng.……..và tham gia thực hành dọn thực bì, đường băng cản lửa.
 Đồng chí Hoàng Lâm Tùng – Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm thành phố hướng dẫn thực hành, vận hành các thiết bị phòng cháy chữa cháy.
Thành phố Thanh Hóa hiện có gần 500ha rừng trong đó có cả rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất. Trong những năm qua, công tác phòng cháy chữa cháy rừng luôn được cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến các phường xã quan tâm, coi đây là việc làm thường xuyên và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác PCCC rừng mùa hanh khô, yêu cầu Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, Hạt Kiểm lâm thành phố và các đơn vị liên quan, chính quyền các địa phương có rừng cần tăng cường lực lượng tuần tra, canh gác để phát hiện sớm lửa rừng, kịp thời huy động lực lượng dập tắt ngay không để xảy ra cháy lớn lan trên diện rộng. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, hậu cần, chỉ huy để chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”. Đặc biệt là vào thời điểm nắng nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao, nghiêm cấm người không phận sự vào, ra khu vực rừng, sử dụng lửa, khai thác, xử lý thực bì, vệ sinh rừng và đốt lửa trái phép trong rừng và khu vực ven rừng…
 Các học viên thực hành và tham gia dọn thực bì
Năm nay, chương trình tập huấn được Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, Hạt Kiểm lâm thành phố tổ chức thực hành, huấn luyện trực tiếp tại hiện trường, thông qua chương trình tập huấn, các học viên được trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật trong bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và kỹ năng, kỹ thuật vận hành, sử dụng thành thạo một số loại phương tiện, thiết bị, máy phòng cháy chữa cháy rừng để có thể áp dụng thực tiễn tại địa phương khi có cháy rừng xảy ra. Ngoài ra, trong quá trình tham gia chương trình tập huấn này, các học viên còn có cơ hội giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng./.
ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ THANH HÓA

Thực hành, thực binh ngoài thực địa về công các phòng cháy chữa cháy rừng

Đăng lúc: 23/05/2020 10:46:32 (GMT+7)

Để chủ động phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2020, ngày 22/5/2020, tại khu vực rừng Đồi C4 – Hàm Rồng, Ban Quản lý Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng phối hợp với Hạt kiểm lâm thành phố Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn, huấn luyện nâng cao năng lực Phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2020 cho lực lượng công an, dân quân tự vệ địa phương các phường, xã, thị trấn có rừng trên địa bàn thành phố và thị trấn Rừng thông, huyện Đông Sơn.

 Lãnh đạo Ban Quản lý Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng phối hợp với Hạt kiểm lâm thành phố Thanh Hóa triển khai các nội dung phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2020
Trong thời gian 1 ngày80 học viên của các đơn vị Thiệu Dương, Đông Cương, Đông Lĩnh, Hàm Rồng, Thị trấn Rừng Thông, BQL Hàm Rồng…. được nghe đồng chí Hoàng Lâm Tùng – Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm thành phố truyền đạt các nội dung thiết thực phù hợp với yêu cầu thực tế của đơn vị; huấn luyện kỹ năng liên quan đến công tác PCCC rừng, PCCC cơ sở; các bước tiến hành cứu chữa một vụ cháy rừng; cách sử dụng các công cụ, dụng cụ, phương tiện chữa cháy tại chỗ; cách sử dụng các loại bình chữa cháy tại chỗ; sự kết hợp đồng bộ giữa các lực lượng, phương tiện, thiết bị; kỹ thuật tiếp cận đám cháy, chiến thuật, kỹ thuật, phương pháp chữa cháy rừng trực tiếp và gián tiếp; Kỹ thuật sử dụng phương tiện, thiết bị, máy, dung cụ trong phòng cháy chữa cháy rừng.……..và tham gia thực hành dọn thực bì, đường băng cản lửa.
 Đồng chí Hoàng Lâm Tùng – Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm thành phố hướng dẫn thực hành, vận hành các thiết bị phòng cháy chữa cháy.
Thành phố Thanh Hóa hiện có gần 500ha rừng trong đó có cả rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất. Trong những năm qua, công tác phòng cháy chữa cháy rừng luôn được cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến các phường xã quan tâm, coi đây là việc làm thường xuyên và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác PCCC rừng mùa hanh khô, yêu cầu Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, Hạt Kiểm lâm thành phố và các đơn vị liên quan, chính quyền các địa phương có rừng cần tăng cường lực lượng tuần tra, canh gác để phát hiện sớm lửa rừng, kịp thời huy động lực lượng dập tắt ngay không để xảy ra cháy lớn lan trên diện rộng. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, hậu cần, chỉ huy để chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”. Đặc biệt là vào thời điểm nắng nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao, nghiêm cấm người không phận sự vào, ra khu vực rừng, sử dụng lửa, khai thác, xử lý thực bì, vệ sinh rừng và đốt lửa trái phép trong rừng và khu vực ven rừng…
 Các học viên thực hành và tham gia dọn thực bì
Năm nay, chương trình tập huấn được Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, Hạt Kiểm lâm thành phố tổ chức thực hành, huấn luyện trực tiếp tại hiện trường, thông qua chương trình tập huấn, các học viên được trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật trong bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và kỹ năng, kỹ thuật vận hành, sử dụng thành thạo một số loại phương tiện, thiết bị, máy phòng cháy chữa cháy rừng để có thể áp dụng thực tiễn tại địa phương khi có cháy rừng xảy ra. Ngoài ra, trong quá trình tham gia chương trình tập huấn này, các học viên còn có cơ hội giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng./.
ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ THANH HÓA