TP Thanh Hóa Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới ( 2010-2020)

Ngày 14/08/2019 17:43:07

Ngày 13/8/2019, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới ( 2010-2020); phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.


Toàn cảnh Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Tiên Phong, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh- thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh; Nguyễn Viết Thái, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa; Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Như Huệ, Phó Bí thư Thành ủy; Đại diện Lãnh đạo Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới tỉnh;  các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới thành phố; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ của 17 xã trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố  phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo Tổng kết  10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới ( 2010-2020); phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Đến nay, sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại thành phố, cùng với chính sách của Nhà nước từ Trung ương đến Tỉnh, Thành phố, sự chủ động của người dân vùng nông thôn, đời sống nhân dân được thay đổi rõ nét, các thiết chế về hạ tầng cơ sở được đầu tư đúng mức, tạo tiền đề cho khu vực nông nghiệp nông thôn ở thành phố Thanh Hóa phát triển về mọi mặt, rút ngắn khoảng cách giữa đô thị với nông thôn; thành phố đã có 17/17 xã đạt chuẩn NTM. Bộ mặt nông thôn trên địa bàn thành phố có nhiều đổi mới theo hướng khang trang, hiện đại, nhiều công trình hạ tầng nông thôn được xây dựng mới, nâng cấp đảm bảo đạt chuẩn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên; vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Phong  trào xây dựng NTM góp phần rất lớn vào sự phát triển Kinh tế – Xã hội chung của thành phố. Thành phố Thanh Hóa đã hoàn thành chương trình xây dựng NTM vào năm 2019, sớm trước 01 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

 

Thay mặt Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh, đồng chí Đinh Tiên Phong, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh- thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh khẳng định: thành phố Thanh Hóa là trung tâm chính trị, kinh tế,  văn hóa- xã hội, khoa học - kỹ thuật của cả tỉnh do đó Ban Chỉ đạo của tỉnh hết sức quan tâm, tạo mọi điều kiện để thành phố Thanh Hóa thực hiện chương trình với hiệu quả cao nhất. Cùng với hỗ trợ về kinh phí, Lãnh đạo và các ban, ngành cấp tỉnh thường xuyên quan tâm, kiểm tra, giám sát chỉ đạo kịp thời cho Ban Chỉ đạo thành phố thực hiện chương trình theo lộ trình đề ra; các công trình hạ tầng cơ sở, công trình văn hóa – xã hội, giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, vệ sinh môi trường ở các xã ngoại thành được đầu tư đúng mức; thành phố Thanh Hóa phải tuyên truyền trong nhân dân về phong trào “xây dựng Nông thôn mới”  gắn với phong trào: ”Xây dựng Đô thị văn minh- Công dân thân thiện”, nâng cao vật chất, tinh thần cho người dân các xã ngoại thành của thành phố để các xã đạt các tiêu chí trở thành phường vào năm 2020.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị  Hội nghị, đồng chi Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã biểu dương kết quả mà cán bộ và nhân dân các xã trên địa bàn thành phố đã nỗ lực phấn đấu trong 10 năm qua; đồng thời nhấn mạnh, Trong  thời gian tới, thành phố phấn đấu có 13/17 xã lên phường, có 01 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao (đó là xã Hoằng Đại). Xây dựng NTM  nâng cao với từng bước đô thị hóa các xã ngoại thành, huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, dự án cho xây dựng nông thôn mới nâng cao với xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, đủ tiêu chí lên phường, tránh lãng phí trong đầu tư; Phát huy tiềm năng lợi thế, phát triển năng động, duy trì tốc độ phát triển nhanh; Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch gắn với xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, thân thiện môi trường, giàu bản sắc văn hóa, phát huy giá trị các di tích văn hóa, lịch sử và điều kiện tự nhiên, cảnh quan sinh thái. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 18,5% trở lên, trong đó: Dịch vụ tăng 18,9%, công nghiệp – xây dựng tăng 19,1%; nông, lâm, thủy sản tăng 4,9%; Cơ cấu các ngành kinh tế trong giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng. Ngành dịch vụ 32,3%, công nghiệp – xây dựng 64,8%…Từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của thành phố đạt trên 115 triệu đồng/người/năm và không còn hộ nghèo.

Đồng chí Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Nhân dịp này, đã có 25 tập thể và 5 cá nhận được Chủ tịch UBND thành phố tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

Lãnh đạo thành phố trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân tại Hội nghị

 

Tin, ảnh: Hà Binh 

TP Thanh Hóa Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới ( 2010-2020)

Đăng lúc: 14/08/2019 17:43:07 (GMT+7)

Ngày 13/8/2019, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới ( 2010-2020); phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.


Toàn cảnh Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Tiên Phong, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh- thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh; Nguyễn Viết Thái, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa; Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Như Huệ, Phó Bí thư Thành ủy; Đại diện Lãnh đạo Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới tỉnh;  các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới thành phố; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ của 17 xã trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố  phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo Tổng kết  10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới ( 2010-2020); phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Đến nay, sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại thành phố, cùng với chính sách của Nhà nước từ Trung ương đến Tỉnh, Thành phố, sự chủ động của người dân vùng nông thôn, đời sống nhân dân được thay đổi rõ nét, các thiết chế về hạ tầng cơ sở được đầu tư đúng mức, tạo tiền đề cho khu vực nông nghiệp nông thôn ở thành phố Thanh Hóa phát triển về mọi mặt, rút ngắn khoảng cách giữa đô thị với nông thôn; thành phố đã có 17/17 xã đạt chuẩn NTM. Bộ mặt nông thôn trên địa bàn thành phố có nhiều đổi mới theo hướng khang trang, hiện đại, nhiều công trình hạ tầng nông thôn được xây dựng mới, nâng cấp đảm bảo đạt chuẩn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên; vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Phong  trào xây dựng NTM góp phần rất lớn vào sự phát triển Kinh tế – Xã hội chung của thành phố. Thành phố Thanh Hóa đã hoàn thành chương trình xây dựng NTM vào năm 2019, sớm trước 01 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

 

Thay mặt Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh, đồng chí Đinh Tiên Phong, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh- thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh khẳng định: thành phố Thanh Hóa là trung tâm chính trị, kinh tế,  văn hóa- xã hội, khoa học - kỹ thuật của cả tỉnh do đó Ban Chỉ đạo của tỉnh hết sức quan tâm, tạo mọi điều kiện để thành phố Thanh Hóa thực hiện chương trình với hiệu quả cao nhất. Cùng với hỗ trợ về kinh phí, Lãnh đạo và các ban, ngành cấp tỉnh thường xuyên quan tâm, kiểm tra, giám sát chỉ đạo kịp thời cho Ban Chỉ đạo thành phố thực hiện chương trình theo lộ trình đề ra; các công trình hạ tầng cơ sở, công trình văn hóa – xã hội, giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, vệ sinh môi trường ở các xã ngoại thành được đầu tư đúng mức; thành phố Thanh Hóa phải tuyên truyền trong nhân dân về phong trào “xây dựng Nông thôn mới”  gắn với phong trào: ”Xây dựng Đô thị văn minh- Công dân thân thiện”, nâng cao vật chất, tinh thần cho người dân các xã ngoại thành của thành phố để các xã đạt các tiêu chí trở thành phường vào năm 2020.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị  Hội nghị, đồng chi Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã biểu dương kết quả mà cán bộ và nhân dân các xã trên địa bàn thành phố đã nỗ lực phấn đấu trong 10 năm qua; đồng thời nhấn mạnh, Trong  thời gian tới, thành phố phấn đấu có 13/17 xã lên phường, có 01 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao (đó là xã Hoằng Đại). Xây dựng NTM  nâng cao với từng bước đô thị hóa các xã ngoại thành, huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, dự án cho xây dựng nông thôn mới nâng cao với xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, đủ tiêu chí lên phường, tránh lãng phí trong đầu tư; Phát huy tiềm năng lợi thế, phát triển năng động, duy trì tốc độ phát triển nhanh; Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch gắn với xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, thân thiện môi trường, giàu bản sắc văn hóa, phát huy giá trị các di tích văn hóa, lịch sử và điều kiện tự nhiên, cảnh quan sinh thái. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 18,5% trở lên, trong đó: Dịch vụ tăng 18,9%, công nghiệp – xây dựng tăng 19,1%; nông, lâm, thủy sản tăng 4,9%; Cơ cấu các ngành kinh tế trong giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng. Ngành dịch vụ 32,3%, công nghiệp – xây dựng 64,8%…Từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của thành phố đạt trên 115 triệu đồng/người/năm và không còn hộ nghèo.

Đồng chí Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Nhân dịp này, đã có 25 tập thể và 5 cá nhận được Chủ tịch UBND thành phố tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

Lãnh đạo thành phố trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân tại Hội nghị

 

Tin, ảnh: Hà Binh