UBND thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ năm 2018

Ngày 01/08/2018 16:53:51

Thực hiện hướng dẫn số 2589/HD-BCĐ, ngày 14/3/2018 của Ban chỉ đạo quốc gia 1237, ngày 31/7/2018, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức Hội nghị Tập huấn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ năm 2018; Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị.

 Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Trưởng các phố, thôn trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

Toàn cảnh Hội nghị

 

 

 

Tại Hội nghị Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã truyền đạt những nội dung cơ bản trong hướng dẫn công tác rà soát, xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sỹ; kết luận địa bàn; Hướng dẫn công tác thu thập thông tin, đối chiếu, kết luận thực địa; nội dung, quy trình, kỹ thuật lập bản đồ t​ìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; Triển khai kế hoạch lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn thành phố.      

 

 

 


Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Ủy viên BTV Thành ủy,  Phó Chủ tịch UBND 

thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị

 

 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến trao đổi, đề xuất, kiến nghị, đưa ra kế hoạch, giải pháp sát đúng với thực tế của từng địa phương, nhằm làm tốt việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ góp phần làm tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa" trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

 

 

 


Thượng tá Trần Kim Tân, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố 

hướng dẫn nghiệp vụ tại Hội nghị

 

 

 

  

Tin, ảnh: Hà Binh

UBND thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ năm 2018

Đăng lúc: 01/08/2018 16:53:51 (GMT+7)

Thực hiện hướng dẫn số 2589/HD-BCĐ, ngày 14/3/2018 của Ban chỉ đạo quốc gia 1237, ngày 31/7/2018, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức Hội nghị Tập huấn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ năm 2018; Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị.

 Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Trưởng các phố, thôn trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

Toàn cảnh Hội nghị

 

 

 

Tại Hội nghị Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã truyền đạt những nội dung cơ bản trong hướng dẫn công tác rà soát, xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sỹ; kết luận địa bàn; Hướng dẫn công tác thu thập thông tin, đối chiếu, kết luận thực địa; nội dung, quy trình, kỹ thuật lập bản đồ t​ìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; Triển khai kế hoạch lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn thành phố.      

 

 

 


Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Ủy viên BTV Thành ủy,  Phó Chủ tịch UBND 

thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị

 

 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến trao đổi, đề xuất, kiến nghị, đưa ra kế hoạch, giải pháp sát đúng với thực tế của từng địa phương, nhằm làm tốt việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ góp phần làm tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa" trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

 

 

 


Thượng tá Trần Kim Tân, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố 

hướng dẫn nghiệp vụ tại Hội nghị

 

 

 

  

Tin, ảnh: Hà Binh