Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện công tác tổ chức phố, thôn

Ngày 07/09/2018 16:53:51

Ngày 06/9/2018, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đảng (khóa XII); Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

  
Toàn cảnh Hội n​ghị

 

 

Đồng chí Vũ Đức Kính, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố.

 

 

 


Đồng chí Vũ Đức Kính, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 

thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

 

 

Hội nghị đã thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Theo kế hoạch của Chủ tịch UBND thành phố, các phường, xã tập trung tuyên truyền đến các cấp ủy chi bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức, sắp xếp lại bộ máy ở các phố thôn; đề xuất những kiến nghị hợp lý về chế độ cho đội ngũ cán bộ phố, thôn trong diện sáp nhập, nghỉ công tác..v.v. Phấn đấu đến năm 2020 tất cả các phường, xã có điều chỉnh về tổ chức phố thôn hoàn thành việc đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố góp phần ổn định tình hình Kinh tế- Xã hội của địa phương.

 

 

 


Đồng chí Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

 

 

 

Tin, ảnh: Hà Binh

Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện công tác tổ chức phố, thôn

Đăng lúc: 07/09/2018 16:53:51 (GMT+7)

Ngày 06/9/2018, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đảng (khóa XII); Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

  
Toàn cảnh Hội n​ghị

 

 

Đồng chí Vũ Đức Kính, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố.

 

 

 


Đồng chí Vũ Đức Kính, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 

thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

 

 

Hội nghị đã thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Theo kế hoạch của Chủ tịch UBND thành phố, các phường, xã tập trung tuyên truyền đến các cấp ủy chi bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức, sắp xếp lại bộ máy ở các phố thôn; đề xuất những kiến nghị hợp lý về chế độ cho đội ngũ cán bộ phố, thôn trong diện sáp nhập, nghỉ công tác..v.v. Phấn đấu đến năm 2020 tất cả các phường, xã có điều chỉnh về tổ chức phố thôn hoàn thành việc đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố góp phần ổn định tình hình Kinh tế- Xã hội của địa phương.

 

 

 


Đồng chí Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

 

 

 

Tin, ảnh: Hà Binh