Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Ngô Ngọc Hiểu
  Ngày sinh:
  Quê quán:
  Thường trú: TP Thanh Hóa
  Trình độ :
  Chức vụ : Chánh văn phòng Thành ủy
  Họ và Tên: Phạm Ngọc Hồng
  Ngày sinh:
  Quê quán:
  Thường trú:
  Trình độ :
  Chức vụ : Phó Chánh văn phòng Thành ủy
  Họ và Tên: Hoàng Thị Huyền
  Ngày sinh:
  Quê quán:
  Thường trú:
  Trình độ :
  Chức vụ : Phó Chánh văn phòng Thành ủy
  Họ và Tên: Hoàng Khắc Định
  Ngày sinh:
  Quê quán:
  Thường trú:
  Trình độ :
  Chức vụ : Cơ yếu - Quản trị mạng