Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Nguyễn Xuân Phi
  Ngày sinh: 10/08/1959
  Quê quán: Xã An Cự, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
  Thường trú: Số nhà 17/11 Trần Xuân Soạn, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa
  Trình độ : Tiến sỹ
  Chức vụ : Chủ tịch HĐND thành phố Thanh Hoá.
  Họ và Tên: Lê Doãn Thành​
  Ngày sinh: 23/07/1963
  Quê quán: Xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá
  Thường trú:
  Trình độ : Thạc sỹ Quản lý Kinh tế
  Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐND thành phố Thanh Hoá.
  Họ và Tên: Lê Đình Quý
  Ngày sinh:
  Quê quán: Hoằng Quang - TP Thanh Hóa​
  Thường trú:
  Trình độ : Đại học Kinh tế Nông nghiệp
  Chức vụ : Ủy viên thường trực HĐND TP Thanh Hóa