Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Lê Anh Xuân
  Ngày sinh: 28/02/1973
  Quê quán: Xuân Hòa - Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú:
  Trình độ : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
  Chức vụ : Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa
  Họ và Tên: Phạm Thị Việt Nga
  Ngày sinh:
  Quê quán: Phường Lam Sơn - TP Thanh Hóa
  Thường trú:
  Trình độ : Thạc sỹ Luật
  Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa
  Họ và Tên: Lê Văn Tú
  Ngày sinh: 19/05/1969
  Quê quán: Định Hòa - Yên Định - Thanh Hóa
  Thường trú:
  Trình độ : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
  Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa