Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Nguyễn Việt Hùng
  Ngày sinh: 08/01/1972
  Quê quán: Hoằng Đạt - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
  Thường trú:
  Trình độ : Thạc sỹ Quản lý GD
  Chức vụ : Chánh văn phòng HĐND và UBND
  Họ và Tên: Hoàng Thị HẠNH
  Ngày sinh: 27/10/1965
  Quê quán: Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định
  Thường trú:
  Trình độ : Đại học Chuyên ngành Quản lý Kinh tế​​
  Chức vụ : Chủ tịch
  Họ và Tên: Đàm Thị VINH
  Ngày sinh: 08/05/1964
  Quê quán: P. Đông Thọ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú:
  Trình độ : Cử nhân kinh tế
  Chức vụ : P.Chủ tịch
  Họ và Tên: Nguyễn Huy HUẤN
  Ngày sinh: 10/02/1962
  Quê quán: Xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú:
  Trình độ : Cử nhân kinh tế
  Chức vụ : P.Chủ tịch
  Họ và Tên: Dương Tất Thành
  Ngày sinh:
  Quê quán:
  Thường trú:
  Trình độ :
  Chức vụ : Thường trực
  Họ và Tên: Hoàng Thị Hồng
  Ngày sinh:
  Quê quán:
  Thường trú:
  Trình độ :
  Chức vụ : Thường trực
  Họ và Tên: Nguyễn Anh Đức
  Ngày sinh:
  Quê quán:
  Thường trú:
  Trình độ :
  Chức vụ :
  Họ và Tên: Nguyễn Thị Thúy
  Ngày sinh:
  Quê quán:
  Thường trú:
  Trình độ :
  Chức vụ : Văn thư khối