Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Trịnh Thị Hoa
  Ngày sinh: 02/10/1972
  Quê quán:
  Thường trú: TP Thanh Hóa
  Trình độ : CN KH Chính trị, Th.sỹ XDĐ
  Chức vụ : Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP
  Họ và Tên: Nguyễn Huy Huấn
  Ngày sinh: 10/02/1962
  Quê quán: Xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú:
  Trình độ : Cử nhân kinh tế
  Chức vụ : Phó Chủ tịch UB MTTQ thành phố
  Họ và Tên: Hoàng Thị Hồng
  Ngày sinh: 06/09/1983
  Quê quán:
  Thường trú: TP Thanh Hóa
  Trình độ : Kỹ sư Môi trường
  Chức vụ : Phó Chủ tịch UB MTTQ thành phố
  Họ và Tên: Nguyễn Anh Đức
  Ngày sinh: 17/01/1984
  Quê quán:
  Thường trú: TP Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học QTKD
  Chức vụ : Ủy viên Thường trực UBMTTQ thành phố
  Họ và Tên: Nguyễn Ngọc Tuyên
  Ngày sinh: 01/06/1965
  Quê quán:
  Thường trú: TP Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học TCKT, Th.sỹ QTKD
  Chức vụ : Ủy viên Thường trực UBMTTQ thành phố