Công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Thanh Hóa

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Thanh Hóa

Đăng 3 tháng trước · 1076 lượt xem