Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020

Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020

Đăng 9 ngày trước · 357 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020

Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020

Đăng 18 ngày trước · 487 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020

Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020

Đăng 1 tháng trước · 771 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020

Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020

Đăng 1 tháng trước · 535 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020

Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020

Đăng 1 tháng trước · 294 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020

Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020

Đăng 2 tháng trước · 570 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020

Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020

Đăng 2 tháng trước · 424 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020

Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020

Đăng 2 tháng trước · 553 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 19/4/2020

Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 19/4/2020

Đăng 2 tháng trước · 512 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020

Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020

Đăng 3 tháng trước · 329 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 22/3/2020

Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 22/3/2020

Đăng 3 tháng trước · 391 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 15/3/2020

Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 15/3/2020

Đăng 4 tháng trước · 558 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 08/3/2020

Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 08/3/2020

Đăng 4 tháng trước · 307 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/3/2020

Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/3/2020

Đăng 4 tháng trước · 365 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020

Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020

Đăng 4 tháng trước · 236 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020

Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020

Đăng 4 tháng trước · 361 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020

Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020

Đăng 5 tháng trước · 318 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 02/02/2020

Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 02/02/2020

Đăng 5 tháng trước · 387 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020

Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020

Đăng 6 tháng trước · 403 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019

Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019

Đăng 6 tháng trước · 532 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019

Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019

Đăng 7 tháng trước · 664 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

Đăng 8 tháng trước · 632 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019

Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019

Đăng 8 tháng trước · 581 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019

Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019

Đăng 9 tháng trước · 399 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 06/10/2019

Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 06/10/2019

Đăng 9 tháng trước · 623 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 15/9/2019

Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 15/9/2019

Đăng 10 tháng trước · 768 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 08/9/2019

Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 08/9/2019

Đăng 10 tháng trước · 569 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 02/9/2019

Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 02/9/2019

Đăng 10 tháng trước · 554 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019

Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019

Đăng 10 tháng trước · 401 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019

Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019

Đăng 11 tháng trước · 274 lượt xem