Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 15/9/2019

Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 15/9/2019

Đăng 8 ngày trước · 197 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 08/9/2019

Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 08/9/2019

Đăng 14 ngày trước · 209 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 02/9/2019

Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 02/9/2019

Đăng 23 ngày trước · 280 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019

Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019

Đăng 1 tháng trước · 139 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019

Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019

Đăng 1 tháng trước · 69 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 11/8/2019

Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 11/8/2019

Đăng 1 tháng trước · 135 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 04/8/2019

Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 04/8/2019

Đăng 1 tháng trước · 130 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 21/7/2019

Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 21/7/2019

Đăng 2 tháng trước · 147 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019

Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019

Đăng 2 tháng trước · 55 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019

Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019

Đăng 2 tháng trước · 41 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019

Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019

Đăng 2 tháng trước · 29 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019

Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019

Đăng 3 tháng trước · 36 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019

Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019

Đăng 3 tháng trước · 32 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019

Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019

Đăng 3 tháng trước · 33 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 02/6/2019

Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 02/6/2019

Đăng 3 tháng trước · 43 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019

Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019

Đăng 3 tháng trước · 32 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019

Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019

Đăng 4 tháng trước · 41 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 05/5/2019

Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 05/5/2019

Đăng 4 tháng trước · 58 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019

Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019

Đăng 5 tháng trước · 53 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019

Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019

Đăng 5 tháng trước · 47 lượt xem