Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019

Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019

Đăng 14 ngày trước · 166 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

Đăng 25 ngày trước · 297 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019

Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019

Đăng 1 tháng trước · 264 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019

Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019

Đăng 1 tháng trước · 139 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 06/10/2019

Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 06/10/2019

Đăng 2 tháng trước · 360 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 15/9/2019

Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 15/9/2019

Đăng 2 tháng trước · 466 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 08/9/2019

Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 08/9/2019

Đăng 3 tháng trước · 324 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 02/9/2019

Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 02/9/2019

Đăng 3 tháng trước · 356 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019

Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019

Đăng 3 tháng trước · 213 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019

Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019

Đăng 3 tháng trước · 120 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 11/8/2019

Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 11/8/2019

Đăng 4 tháng trước · 177 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 04/8/2019

Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 04/8/2019

Đăng 4 tháng trước · 174 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 21/7/2019

Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 21/7/2019

Đăng 4 tháng trước · 231 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019

Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019

Đăng 5 tháng trước · 88 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019

Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019

Đăng 5 tháng trước · 78 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019

Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019

Đăng 5 tháng trước · 80 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019

Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019

Đăng 5 tháng trước · 71 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019

Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019

Đăng 5 tháng trước · 60 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019

Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019

Đăng 6 tháng trước · 65 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 02/6/2019

Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 02/6/2019

Đăng 6 tháng trước · 77 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019

Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019

Đăng 6 tháng trước · 62 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019

Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019

Đăng 6 tháng trước · 70 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 05/5/2019

Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 05/5/2019

Đăng 7 tháng trước · 99 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019

Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019

Đăng 7 tháng trước · 83 lượt xem

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019

Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019

Đăng 8 tháng trước · 76 lượt xem